04-07-2017 16:26 18549

 

Պրն. Սեմերջյան, Ձեր ընկերությունն առաջիններից էր, որն 2000 թվականների սկզբներին մուտք գործեց խորհրդատվությունների շուկա: Ինչպե՞ս կբնութագրեիք խորհրդատվական ծառայությունների հայկական շուկան, այն երկրների համեմատ, որտեղ Մենեջմենթ Միքս-ը նույնպես աշխատում է:

Որպես ֆրանսիական ընկերության մասնաճյուղ մենք հայաստանյան շուկա մտանք 2000 թվականին, CSP անվան ներքո, հետո վերանվանվեցինք Մենեջմենթ Միքս ընկերության: Այսօր, Հայաստանից բացի ընկերությունը գրասենյակներ ունի նաև Կիպրոսում և Լիբանանում: Ընդ որում, եթե Կիպրոսի գրասենյակն իր գործունեությունը հիմնականում զարգացնում է Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի շուկաներում, իսկ լիբանանյանը` արաբական երկրներում, ապա Հայաստանի գրասենյակն աշխատում է հանրապետության, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Կենտրոնական Ասիայի հաճախորդների հետ: Մենք առաջարկում ենք ժամանակակից խորհրդատվական ծառայությունների մի ամբողջական փունջ, որոնցից յուրաքանչյուրն անցել է մանրազնին ստուգման փուլ և այժմ հանդիսանում է Մենեջմենթ Միքս-ի կառավարչական խորհրդատվության մոդելի անբաժանելի մասը, որը մեր ընկերության կողմից մշակվել է Ֆրանսիայում: Մոդելն ունի 9 բաղադրիչ, այդ թվում` ռազմավարության, մարդկային ռեսուրսների, մարկեթինգի, հաճախորդների, ՏՏ-ի բաղադրիչներ, որոնք կիրառվում են, ելնելով տվյալ երկրի մակրո և միկրո միջավայրի առանձահատկություններից: Սեփական արդյունավետ մոդելի առկայությունը հիմք է տալիս նշել կառավարչական խորհրդատվության ոլորտում մեզ համար գոյություն չունեցող մրցակցության մասին: Չնայած մենք դա դիտարկում ենք որպես բացասական գործոն, որն արգելակում է շուկայի հետագա զարգացումը, նոր գիտելիքների և ունակությունների յուրացումը, ինչպես նաև <նոու-հաու>-ի ստեղծումը:

Խոսելով խորհրդատվական ծառայությունների հայկական շուկայի առանձնահատկությունների մասին, նշեմ, որ այստեղ գերակշռում են խորհրդատվական ընկերությունները, որոնք մասնագիտանում են ավելի նեղ հատվածներում, օրինակ, մարկեթինգի կամ HR հատվածներում, որոնք այսօր ամենապահանջվածն են: Չնայած հարկավոր է ընդունել, Հայաստանում իր գործունեության ամենասկզբից էլ մեր ընկերությունն առաջարկել է կառավարչական խորհրդատվության ծառայութոյւնների ողջ տեսականին, այդ թվում նաև հաճախորդներին բացատրելով դրա կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը:

Հաճախորդների ո՞ր հատվածին է սպասարկում այսօր Մենեջմենթ Միքս ընկերությունը: Ինչպիսի՞ն է ընկերության սակագնային քաղաքականությունը: Հայտնի է, որ կառավարչական խորհրդատվությունն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, այն բավականին երկարաժամկետ է ու թանկարժեք: Այդ ծառայությունը կարելի է դիտարկել որպես ոչ նյութական ակտիվներում կատարվող ներդրում, և եթե այն ներդրում է, ապա, Ձեր կարծիքով, որքա՞ն ժամանակից հետո այն կդառնա եկամտաբեր, և կդառնա՞ արդյոք: Ինչպե՞ս կարելի է հաշվարկել խորհրդատվական ծառայության տնտեսական արդյունքը:

Մեր նպատակային հաճախորդները` Հայաստանի խոշոր ընկեություններն են, որոնք կազմում են հաճախորդների մեր բազայի 80%-ը: Դրանք հիմնականում մասնավոր ընկերություններ են, չնայած, որ ունենք նաև պետական հատվածի հետ աշխատելու փորձ, այդ թվում էկոնոմիկայի նախարարության հետ: Մեր հաճախորդների մեջ կան արտադրող, վերամշակող ձեռնարկություններ (Երևանի Կոնյակի գործարան, <Նոյան>, Grand Tobacco, ՀԷՑ, Թեղուտ ՓԲԸ), երկրի առաջատար բանկեր (ACBA-Credit Agricole Bank, Հայբիզնեսբանկ, Ամերիաբանկ), ինչպես նաև վարկային և ապահովագրական ընկերություններ (Ֆինքա, ՌԵՍՈ): Այդ ընկերությունների հետ մենք զարգացնում ենք ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հարաբերություններ, իսկ կառավարչական նախագծի մշակման դեպքում, մեր մասնագետները, որպես կանոն, ընկերության աշխատակիցների հետ մինչև վերջ մասնակցում են դրա իրականացմանը:

Խորհրդատվությունում կատարված ներդրումները, իհարկե, կարելի է դիտարկել որպես ինվեստիցիաներ: Եկամտաբերության ժամկետները, ինչպես յուրաքանչյուր ներդրումների ժամանակ, կախված են բազմաթիվ գործոններից, և դրանք յուրաքանչյուր կոնկրետ հանգամանքների համար կարելի է գնահատել յուրովի: Այսինքն, ցանկության դեպքում դա հնարավոր է անել: Դրական արդյունք կարելի է ստանալ միայն ճիշտ ներդրումների դեպքում: Իդեալական տարբերակն այն է, որ կառավարչական խորհրդատվությունը ձեռնարկությանը տալիս է զարգանալու հնարավորություն: Մոդելի գործարկումից հետո, ստացված ռեսուրսը ճիշտ կիրառելով, մեկ տարվա ընթացքում տեղի է ունենում կամ վաճառքների ծավալների աճ, ընդ որում` կառավարչական աճ, կամ էլ մեծանում է ներդրված կապիտալի արդյունավետությունը: Ինչ վերաբերվում է մեր ընկերության սակագնային քաղաքականությանը Հայաստանում, ապա մյուս երկրների համեմատ, որտեղ աշխատում ենք, դրանք ավելի մեղմ են: Օրինակ, մեր մասնագետների կողմից իրականացվող N թվով թրենինգներին մասնակցելու արժեքը Փարիզում կազմում է առնվազն 400 եվրո, Բեյրութում` 200 դոլար, ապա Երևանում` 20 հազ.դրամ: Ահա և մեր սակագնային քաղաքականության վերաբերյալ Ձեր հարցի պատասխանը:

Մենեջմենթ Միքս ընկերությունը խթանում է նաև օտարերկրյա ներդրումների հոսքը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև օտարերկրյա ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տեղական ընկերությունների կապիտալին մասնակցելու ճանապարհով:

Իրոք, մեր գործունեությունն ուղղված է նաև դեպի Հայաստան ուղղակի ներդրումների ներհոսքի խթանմանը, և այդ ուղղությամբ արդեն մեծ փորձ ենք կուտակել: Օրինակ, մեր ընկերությունն էր, որ Credit Agricole ընկերությանը խորհուրդ տվեց մասնակցել ACBA Բանկի կապիտալին: Մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք նաև սննդի արդյունաբերության ոլորտի ներդրումների գծով:

Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ն է Հայաստանում խորհրդատվական ծառայությունների իրական պահանջարկը:

Շուկան մշտապես զարգանում է, և այսօր մի շարք ընկերություններ, վերջապես, մոտեցել են այն փուլին, երբ սկսում են հասկանալ, որ զարգանալ հարկավոր է որոշակի կանոններով, օրենքներով: Ընդ որում, դա հարկավոր է անել մաքուր և գրագետ ձևով: Այստեղ, ինչ խոսք, առկա է նաև խորհրդատվական ընկերությունների վաստակը, որոնք պոտենցիալ հաճախորդների հետ բացատրական աշխատանքների ճանապարհով փորձում են բացահայտել քողարկված պահանջարկը: Հետևաբար, կարելի է համարձակորեն ասել, որ խորհրդատվական ընկերությունների և մասնավոր խորհրդատուների ծառայությունները մասնավոր առևտրային ընկերությունների կողմից ունեն որոշակի պահանջարկ, որոնք առաջիկա պլաններ են մշակում: Իսկ այն ընկերությունները, որոնց ղեկավարները սահմանափակվում են ընդամենը սեփական <կռուգի> բազմամյա փորձով, խորհրդատվական ընկերությունների ծառայություններին այդքան էլ նշանակության չեն արժանացնում:

Ինչպիսի՞ն է կադրային իրավիճակը խորհրդատվական ծառայությունների շուկայում:

Եթե հաշվի առնենք, որ կառավարման, Մենեջմենթի ոլորտները խորհրդային տարիներին զարգացած չէին, ապա մեզ մոտ գալիս են համալսարանական դիպլոմներով կադրեր, որոնցից հետագայում փորձում ենք պատրաստել լուրջ խորհրդատուներ, ներարկելով նոր գիտելիքներ, <նոու-հաու>, արտասահմանյան ընկերությունների փորձը կամ էլ հաճախ խորհրդատուներ ենք հրավիրում դրսից, գերադասելով օգտագործել հայկական Սփյուռքի ողջ ներուժը: Այս ամենը ծառայում է որպես որակյալ կադրերի ստացման արդյունավետ մեթոդ: Գոյություն ունեն <ֆորդիզմ> կամ <տոյոտիզմ> հասկացությունները, իսկ ինչո՞ւ մենք էլ չդառնանք մեր սեփական կադրերի դարբնոցը: Այսօր լավ կադրերը դրանք մեր ամենամեծ արժեքներն են, ինչպես նաև հիմնական խնդիրը, որի լուծումը պահանջում է տասնամյակների ծանր աշխատանք:

 

Մեկնաբանություն թողնելու համար մուտք գործեք համակարգ:


ՀՀ Լուրեր

Հաճախ ընթերցվող նյութեր