10-07-2018 18:03 15134

downloadnjkzhJHBZ

 

Описательный анализ информации коммерческих банков в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков.

По итогам января-декабря 2017 года

Список крупнейших 1000 налогоплательщиков, опубликованных КГД РА, включает 17 коммерческих банков Армении, которые составляют 1,7% общего числа представленных организаций. Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с пунктом 17 статьи 15 Закона РА «О налоге на добавленную стоимость» основные операции коммерческих банков освобождаются от НДС, и в целом коммерческие банки, исходя из характера деятельности, мало платят другие косвенные налоги. Принимая во внимание это обстоятельство, первые три коммерческих банка Армении по общей сумме налогов, уплаченных в государственный бюджет РА в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков 2017 года, являются ЗАО «Ардшинбанк»- на 26-м месте, ЗАО «Банк ВТБ Армения» - на 29-м месте и «ACBA Кредит Агриколь Банк "на 30-м месте.

Общий объем налогов для всех 1000 организаций в 2017 году составил 807,4 млрд. драмов, увеличившись на 91 млрд. драмов или на 12,7% по сравнению с 2016 годом, тогда как только налоги, уплаченные банками, составили 40,5 млрд. драмов или 5,02% от общего объема, что на 7,1 млрд драмов или 21,3% больше, чем в предыдущем году. В то же время в 2016 году налоги банков составили 4,7% от общей суммы. Здесь следует отметить, что число банков в 2017 году составило 1,7% и 1,8% в 2016 году, с уплаченными налогами 5,02% и 4,7% соответственно. В вышеизложенном мы представили только описательную статистику налогов для коммерческих банков и других организаций отдельно. Среднемесячные уплаченные налоги коммерческих банков в 2017 году составили 2,38 млрд. драмов, что в среднем превышает показатель остальных организаций, который составил 780 млн. драмов. В 2016 году этот показатель составил 1,64 млрд. драмов, что превысило средний показатель по другим организациям, который составил 696 млн. драмов.

Сумма прямых налогов для всех 1000 компаний по налогу на прибыль и подоходному налогу в 2017 году составила 252,2 млрд. драмов, что сократилось на 7,5 млрд. драмов или на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако только прямые налоги банков в 2017 году увеличились на 5,6 млрд. драмов или на 18,4% по сравнению с 2016 годом и составили 36 млрд. драмов. В 2016 году этот показатель составил 30,4 млрд. драмов - всего 11,7% прямых налогов. Здесь банки по сути занимают лидирующие положения. Для сравнения следует отметить, что по прямым налогам в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков, 12 коммерческих банков в 2017 году и 11 в 2016 году входят в список 100 лучших.

Средний налог на прибыль и подоходный налог, уплаченные коммерческими банками в 2017 году, составил 2.120 млрд. драмов, что превышает средний показатель оставшихся организаций на 219 млн. драмов. В 2016 году этот показатель составлял 1 447 млрд. драмов, что превысило средний показатель оставшихся организаций, который составил 234 млн. драмов.

Հ/Հ Համարը ամբողջ ցանկում ՀՎՀՀ Հարկ վճարողի անվանումը 2015 ֆինանսական տարվա սկզբից հունվար-դեկտեմբեր ամիսներում հարկ վճարողի կողմից ՀՀ պետական բյուջե վճարված հարկերի ընդհանուր գումարը (հազ. դրամ)
ընդամենը որից
հարկային մարմինների կողմից հավաքագրված մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրված այդ թվում՝
ուղղակի հարկեր (այդ թվում՝ շահութահարկ, եկամտահարկ) անուղղակի հարկեր (այդ թվում՝ ԱԱՀ, ակցիզային հարկ) հաստա- տագրված վճարներ (այդ թվում՝ մաքսային սահմանին վճարված) այլ հարկեր, տուրքեր և պարտադիր վճա
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 26 02566492 ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ 4 733 830,2 4 730 879,2 2 951,1 4 442 361,7 133 315,7
2 29 00400222 ՎՏԲ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ 4 203 951,8 4 203 936,0 15,9 3 649 835,8 233 342,2
3 30 02520007 ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ 4 184 040,9 4 160 718,4 23 322,5 3 784 408,9 145 639,8
4 32 02502212 ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ 4 015 956,0 3 990 967,3 24 988,8 3 804 765,3 121 613,9
5 43 01500362 ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 3 291 535,9 3 254 309,7 37 226,3 2 838 284,0 295 385,2
6 44 02518512 ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ 3 042 846,7 3 042 196,3 650.4 2 799 499,8 45 676,3
7 48 00005409 ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ 2 772 782,4 2 770 126,8 2 655,6 2 373 880,0 234 445,4
8 52 02559077 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ 2 680 364,6 2 573 022,2 107 342,4 2 117 346,3 353 266,5
9 55 00000291 ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ 2 479 768,4 2 479 194,2 574.2 2 267 427,8 85 707,0  
10 73 02500518 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2 053 616,3 2 015 347,9 38 268,5 1 763 573,4 131 300,5  
11 80 02500518 ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 1 836 344,7 1 835 763,7 581.0 1 786 691,6 21 718,9  
12 85 02201405 ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 1 783 503,9 1 752 602,5 30 901,4 1 555 426,1 79 331,6  
13 113 00001182 ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ 1 321 218,1 1 320 928,8 289.3 1 142 425,6 135 079,6  
14 149 02514855 ԷՅՉ ԷՍ ԲԻ ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 945 535,8 937 390,4 8 145,4 680 583,6 176 758,1  
15 241 02501718 ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ 582 819,5 582 819,5 554 669,7 7 280,1  
16 390 01505323 ԲԻԲԼՈՍ ԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ 348 044,4 346 981,9 1 062,5 293 339,4 32 427,5  
17 594 01533411 ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ ՓԲԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 211 034,7 211 034,7 189 515,1 7 288,8  
Ընդամենը 40 487 194.3 40 208 219.5 278 975.3 34 901 608.5 2 650 577.1

 

Для комментирования пожалуйста авторизируйтесь


Финансовые новости

Наиболее читаемые публикации